แพ็คเก็จ
Package

Type

Post

Time

Price

1

Starter

20

3 เดือน

3,000

2

Premium

100

6 เดือน

5,000

3

Platinum

200

12 เดือน

7,000
แบนเนร์โฆษณา

Package/Ad. Position

ลงโฆษณา 1 เดือน (บาท)

ลงโฆษณา 3 เดือน (บาท)

ลงโฆษณา 6 เดือน (บาท)

ลงโฆษณา 12 เดือน (บาท)

A1

2,000

4,000

6,000

10,000

A2

2,000

4,000

6,000

10,000

A3

3,000

7,000

12,000

20,000
B1

1,500

2,500

4,000

7,000
B2

1,500

2,500

4,000

7,000
B3

1,500

2,500

4,000

7,000
B4

1,500

2,500

4,000

7,000
C1

1,000

2,000

3,000

5,000
C2

1,000

2,000

3,000

5,000
C3

1,000

2,000

3,000

5,000
C4

1,000

2,000

3,000

5,000
D1

800

1,500

2,500

4,000
D2

800

1,500

2,500

4,000
D3

800

1,500

2,500

4,000
D4

800

1,500

2,500

4,000
E1

1,500

2,500

4,000

7,000
E2

1,500

2,500

4,000

7,000
E3

1,500

2,500

4,000

7,000
E4

1,500

2,500

4,000

7,000
แนะนำโครงการ RP

1st Row

5,000

10,000

15,000

25,000

2nd Row

4,000

8,000

12,000

20,000

3rd Row

3,000

7,000

10,000

17,000

4th Row

2,500

5,000

8,000

15,000
แบนเนอร์ด้านซ้าย LB

1st Row

5,000

10,000

15,000

25,000

2nd Row

4,000

8,000

12,000

20,000

3rd Row

3,000

7,000

10,000

17,000

4th Row

2,500

5,000

8,000

15,000ตัวอย่าง โฆษณา