หัวข้อ : ชนิดประกาศ :
ราคาเริ่มต้น : ราคาสูงสุด :
ประเภท : จังหวัด :
สนใจลงโฆษณาโทร 089-805-5882
82 รายการ

รหัส : DH82688
บ้านเดี่ยว
, เมือง , สมุทรสาคร
ลงประกาศ : 2017-06-28 10:13:17
ราคา : 12,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 134 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH70273
บ้านเดี่ยว
, เมือง , สมุทรสาคร
ลงประกาศ : 2017-06-26 09:48:57
ราคา : 12,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 134 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH77008
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ภูเก็ต
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:51:58
ราคา : 13,000 บาท
ที่ดิน : 58 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH23551
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:51:04
ราคา : 18,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH03271
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:51:02
ราคา : 19,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 168 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH02074
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:50:59
ราคา : 12,000 บาท
ที่ดิน : 55 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH73675
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:50:29
ราคา : 10,000 บาท
ที่ดิน : 70 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 80 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH18953
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:50:27
ราคา : 8,500 บาท
ที่ดิน : 50 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH99357
บ้านเดี่ยว
, หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
ลงประกาศ : 2017-06-20 12:50:24
ราคา : 6,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 51 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH97500
บ้านเดี่ยว
, เมือง , สมุทรสาคร
ลงประกาศ : 2017-06-15 13:46:55
ราคา : 12,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 134 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง